Συστήματα Logistics

ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Για την εύκολη και γρήγορη φορτοεκφόρτωση διαθέτουμε χειροκίνητες ή ηλεκτρουδραυλικές μπάρες οι οποίες γεφυρώνουν το επίπεδο της αποθήκης ή του εργοστασίου με το επίπεδο του αυτοκινήτου. Η εταίρια μας εισάγει από Γερμανία από τον oίκο της Hormann και παρέχει μεγάλη γκάμα σε ράμπες.

HLS-2

Ηλεκτροϋδραυλική ράμπα HLS-2 με πτυσσόμενο χείλος Ηormann.

HΤL-2

Ηλεκτροϋδραυλική ράμπα HΤL-2 με τηλεσκοπικό χείλος Ηormann.

Περισσότερες Φωτογραφίες
( πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες )

KBS

Χειροκίνητες ράμπες φορτοεκφόρτωσης Hormann.

SKB

Xειροκίνητες ράμπες φορτοεκφόρτωσης Hormann

FB

Xειροκίνητες ράμπες φορτοεκφόρτωσης Hormann.

EΙΔΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ

Περισσότερες Φωτογραφίες
( πατήστε στις φωτογραφίες για λεπτομέρειες )